این کتاب : تغییر زاویه دید و تفکرمان است و به ما نشان می دهد تغییر ازدرون به بیرون انجام می گیرد.   نام کتاب : تئوری انتخاب ویلیام گلسر ترجمه :علی صاحبی انتشارات: سایه سخن     ایده،خلاقیت و نوآوری