۵۰ راهکار پرورش خلاقیت از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

 

(۲۵ راهکار اول)

 

۱-همیشه از یک مسیر نرو .

۲-تاجایی که امکان داره نمایشگاه برو.

۳-غذاهای جدید ابداع کن .

۴-گاهی خارج از پارپوب های ذهنیت لباس بپوش.

۵-مسافرت فقط شمال نرو ، این همه جاهای جدید.

۶-خودت رو در مکانها و موقعیتی قراربده که خلاقیتت در آن جا بیشتر می شه .

۷-از زمان هایی که خلاقیتت به اوج میرسه ، استفاده کن ،مثلا اول صبح .

۸-رندگی کن .منتظر فردا نباش .

۹- گاهی وقت ها ریسک کن.

۱۰- کار کردن رو دوست داشته باش .

۱۱- برو توی طبیعت دراز بکش و به صدای پرندگان گوش کن .

۱۲-به پرورش گل و گیاه بپرداز .

۱۳-شکل های هندسی اطرافت رو پیدا کن .

۱۴-یک کار هنری انتخاب کن و انجام بده .

۱۵-سعی کن نواختن یک ساز رو یاد بگیری یا حداقل موسیقی گوش کن .

۱۶-کتاب زیاد بخون ، کتابهایی در زمینه های مختلف با موضوعات متنوع .

۱۷-فیلم و کلیپ محصولات مختلف و جدید رو ببین.

۱۸-برنامه ها و مستندهای مختلف راجع به آینده رو ببین .

۱۹-سعی کن شعر بگی ،حتی اگر خیال میکنی که بلد نیستی .

۲۰-تکنیک های خلاقیت رو یاد بگیر و در کارهات استفاده کن .

۲۱-با تکنیک چه می شد اگر ….، ذهنت رو آزاد کن .

۲۲-در تصمیم گیری تیمی از قوانین طو فان فکری تبعیت کن .

۲۳-گاهی در روش انجام کارهات ۱۰ در صد تغییر بده .

۲۴-در طول هفته ،یک ساعتی بنشین و فکرات رو بنویس.

۲۵- دفترچه ایده هات رو همیشه همراه داشته باش .