نوآوری چیست؟

اگر بخواهیم نوآوری را به زبان ساده بیان کنیم، می‌توان گفت: « نوآوری، ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و

یا روش خلق و عرضه آن‌ها، با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است.

انجام صحیح  در آن، منوط به مشاهده پیوندها، کشف فرصت‌ها و استفاده مناسب از آن‌ها است.»

 

یادمان باشد خلاقیت زمینه ساز نوآوری و افکار نوآورانه است.

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری