نوزاد

عکاسی کودک

/
پدر و مادر خلاق لهستانی که هر دو عکاس هستند پس از تولد نوزاد دخترش…