;;

کیف چرم

/
بوسیله ی چرم ،پارچه آستری و چسب برای خود به سادگی کیف چرمی درست ک…