tarkibekalamat

ترکیب کردن

/
تمرینهای خلاقیت تمرین 3 ترکیب کردن هدف در اینجا ترکیب دو چیز متفاوت ب…
kalamat

گروه بندی

/
تمرینهای خلاقیت تمرین 2 گروه بندی این بار نیز فرآیند خلاقیت، به امت…
kartebazi

گزینه متفاوت

/
تمرینهای خلاقیت تمرین 1 گزینه متفاوت این تمرین بسیار ساده است و مربوط به …
5w1h01_c

تکنیک 5W.1H

/
از این روش برای ایجاد سؤالات بی شمار بهبود استفاده می شو…