مطالب توسط پریا فرهادی

کتاب یک روش برای خلق هزاران ایده

  برن باخ که خود پایه‌گذار تبلیغات خلاق است درباره‌ی این کتاب چنین می‌گوید: آقای یانگ در این کتاب کوچک مطالبی را نقل می‌کند که ارزش آن از همه چیزها‌یی که تا بحال در مورد تبلیغات خوانده‌ایم بیشتر است؛ چراکه او در باره‌ی روح برقراری ارتباط سخن می‌گوید. احتمالاً یک پزشک می‌تواند اعضای بدن انسان […]